Årsberättelse 2014

 ÅRSBERÄTTELSE FÖR 2014


Jazz & Bluesföreningen COOKIN’ i Borås är en ideell förening med huvudsakligt mål att erbjuda högkvalitativa konserter. Förutom konsertverksamheten har föreningen som mål att skapa ett större intresse för improvisationsmusik, och då med speciellt fokus på jazz och blues. Gammal som ung skall känna sig välkommen, och inspireras av vårt utbud. Dessutom vill föreningen erbjuda lokala musikanter en scen där de kan spela upp inför publik.


För att ge en kort resumé har föreningen under 2014 arrangerat 16 konserter. Bluesartisterna har spelat i huvudsak på Viva, jazzen i huvudsak på restaurang SVENERIK, fd Trägårn men under våren även på Annelundsvillan. Immanuelskyrkan är en scen för större evenemang.


För att driva verksamheten är föreningen beroende av bidrag. Entré- och medlemsavgifter räcker inte för att täcka alla kostnader. Det är tack vare bidragsgivare som Svensk Jazz, Borås Kulturnämnd, Kultur i Väst, ett antal sponsorer (ingen nämnd och ingen glömd), samt ett stort ideellt arbete där många är inblandade, som föreningen kan bedriva sin verksamhet.


Cookin’ delade under 2014 ut det sista Bertil Bengtson Stipendium till en fantastisk musiker. Stipendiet gick till saxofonisten Erik Kristoffersson och summan var 10.000. Därmed avslutades denna tioåriga tradition då fonderade medel nu tagit slut.


Nu satsar styrelsen framåt mot nya djärva mål, med förhoppningar mot ett, med god musik fyllt 2015.


Slutligen vill styrelsen rikta ett stort och varmt TACK TILL ALLA, publik, bidragsgivare, samarbetspartners, och alla övriga som på olika sätt hjälpt till. 

Representation


Sonja Hansson har medverkat på Arrangörsmöten för Västra Götalandsregionen, två ggr under våren 2014, två ggr under hösten 2014. Träffarna har varit anordnade tillsammans med Kultur i Väst, i deras lokaler i Göteborg

Har även varit med på Jazzriksdagarna i Hässleholm 9-11 maj 2014.


Medlemmar


Det totala medlemsantalet var vid årsskiftet 160, ett lägre antal jämfört med föregående år. Ungdomsrekryteringen är fortfarande låg.Konsertverksamhet


Under verksamhetsåret har 16 konserter genomförts, jämt fördelade mellan jazz och blues.


En förteckning över det totala konsertutbudet redovisas separat (se bilaga).


Cookin provade under året att förlägga jazzen till krogen SVENERIK.
Ekonomisk berättelse


Föreningens ekonomiska verksamhet under året visar ett större underskott. Föreningens ekonomi bedöms trots underskottet vara i balans, men det krävs åtgärder under 2015 för att vända den negativa trenden.


Bidragen från Borås Stad och Svensk Jazz ligger i samma nivå som tidigare år. Även kostnaderna har ökat, och det är framför allt arvoden till musiker och ökade kostnader för vakter.   


Resultat- och balansräkningen, samt revisorernas berättelse, redovisas som bilagor till verksamhetsberättelsen.Styrelsens sammansättning


OrdförandeChrister Svensson

Vice ordförandeSonja Hanson

SekreterareLars Lundberg

KassörLotta Jonsson

Övriga ledamöterJan Westerling


RevisorerJan-Olof Ekman

Mats Åberg


ValberedningAnders Johansson

Sven-Olof Andersson

Styrelserepresentant Jan Westerling


Sammanträden och möten


Styrelsen har under året hållit 9 protokollförda sammanträden. Årsmöte genomfördes den 24 mars på Vävarsalen, Borås.

 


KONSERTVERKSAMHET 2014


Klubben har under året genomfört 16 konserter


Konserter våren 2014

Vårens jazz- och bluesprogram 2014

To 16/1 Jenny Almsenius

Fr 24/1 Sven Zetterberg

To 13/2 Vivian Buczek

Fr 7/3 Women on stage

Sö 16/3 Uffes big band & Claes Janson

Fr 28/3 Travelin band

Fr 4/4 Jonas Knutsson

Fr 25/4 Northern Cross Band


Höstens program 2014

Fr 29/8 Mr Bo & the Voodooers

To 11/9 Köfa

Fr 26/9 Erja Lyytinen

To 16/10 Kristin Korb

Fr 31/10 Interstate 40 Rhythm Kings

To 13/11 Beril Bengtson Tribute

Fr 28/11 Torbjörn Risager

To 4/12 Emil Brandqvist trio


Borås i mars 2015, Styrelsen gm


Christer Svensson

Ordförande