Medlemsinfo

 Medlemsinfo


Medlemsavgift: 200 kr per kalenderår, ungdom 80 kr per kalenderår.


Kan lösas i kassan vid konserttillfälle eller via bankgiro 5907-8121.


Glöm inte namn och adress, samt gärna E-postadress om sådan finns.